FI | EN

Yksityislentäjän lupakirjakoulutukset

PPL(A)-yksityislentäjän lupakirja

Avaa kaikki | Sulje kaikki

PPL(A)-kurssin tavoitteena on kouluttaa oppilas toimimaan ilma-aluksen päällikkönä näkölentosääntöjen mukaisilla lennoilla yksimoottorisela mäntämoottorikäyttöisellä maalentokoneella.

PPL(A)-lupakirjakoulutus sisältää yhteensä vähintään 45 tuntia lentokoulutusta.

Teoriakoulutusta PPL(A)-lupakirjakurssilla on yhteensä vähintään 100 tuntia (á 60 min). Teoriakoulutus voidaan toteuttaa kokonaan lähiteorioina tai osoitetusti videoluentoina. Teoriakoulutus voidaan suorittaa myös etäteorioina. Tässä tapauksessa etäteoriaa on 100 tuntia (englannin kielinen) ja lähiteoriaa 10 tuntia.

LAPL(A) kevyiden ilma-alusten lupakirjakoulutus

Avaa kaikki | Sulje kaikki

LAPL(A) (Light Aircraft Pilot License, Aeroplanes) on rajattu muoto PPL-kurssista. Kurssin tavoitteena on kouluttaa oppilas toimimaan ilma-aluksen päällikkönä näkölentosääntöjen mukaisilla lennoilla yksimoottorisella mäntämoottorikäyttöisellä maalentokoneella, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2000 kg ja jotka voivat kuljettaa enintään kolme matkustajaa siten, ettei ilma-aluksessa ole koskaan enempää, kuin neljä henkilöä.

LAPL(A)-lupakirjakoulutus sisältää vähintään 30 tuntia lentokoulutusta.

Teoriakoulutusta LAPL(A)-lupakirjakurssilla on yhteensä vähintään 100 tuntia (á 60 min). Teoriakoulutus voidaan toteuttaa

1) kokonaan lähiteorioina tai

2) lähiteorian ja videoluentojen yhdistelmänä tai

3) etäteorioina. Tässä tapauksessa englanninkielistä etäteoriaa on 100 tuntia ja lähiteoriaa 10 tuntia.

PPL (H) -helikopterilentäjän lupakirjakoulutus

Avaa kaikki | Sulje kaikki

Haluatko yksityislentäjäksi?


Yksityislentäjän lupakirja (Privat Pilot License PPL) oikeuttaa lentämään yksin lentokoneella (A) tai helikopterilla (H) sekä ottamaan matkustajiksi esimerkiksi kavereita. Lupakirjan (PPL) jälkeen voi halutessaan jatkaa vaiheittain mittarilentokelpuutukseen, monimoottorisiin lentokoneisiin tai vaikka ammattilentäjäksi.

Tarkemmat kuvaukset yksityislentäjäkoulutuksista löytyvät alta.


Ammattilentäjäkoulutuksiin voit tutustua tarkemmin täällä:

Kelpuutuskoulutukset

Tarkemmat kuvaukset kelpuutuskoulutuksista löydät täältä:

Esivaatimukset

Ikävaatimus: Voit aloittaa yksityislentäjän lupakirjakoulutuksen 16-vuotiaana. Lupakirjaa hakiessasi, sinun tulee olla vähintään 17-vuotias.

Lääketieteellinen kelpoisuus: Kelpoisuustodistus (luokka 2). Ennen yksinlentojen aloittamista sinulla tulee olla myönnetty lääketieteellinen kelpoisuustodistus (Medical Certificate eli ns. medikaali).