FI | EN

Kelpuutuskoulutukset

EIR- matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen koulutus

Avaa kaikki | Sulje kaikki

Kurssin tavoitteena on kouluttaa oppilas sille pätevyystasolle, joka vaaditaan lentokoneen ohjaamiseen mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti lennon matkaosuudella.

Oppilaalla tulee olla yksityislentäjän (PPL(A)-lupakirja tai korkeamman tason lupakirja, sekä vähintään 20 tuntia matkalentoja ilma-aluksen päällikkönä (PIC). Oppilaalla tulee olla voimassa vähintään lääketieteellinen kelpoisuusluokka Medical 2, johon on liitettynä hyväksyntä IR-tarkastuksesta.

Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) haltijalla tulee olla voimassaoleva radiopuhelimenhoitajan kelpuutukseen liitetty kielitaitomerkintä englannin kielestä, jonka tulee olla tasoltaan vähintään 4.

Teoriakoulutuksen EIR(A)-kelpuutuskurssilla on yhteensä vähintään 80 tuntia (á 60 min). Teoriakoulutus voidaan suorittaa myös etäteorioina. Tässä tapauksessa etäteoriaa on 90 tuntia (englannin kielinen) ja lähiteoriaa 9 tuntia.

lentokoulutusta EIR-kurssilla on vähintään 15 tuntia.

CB-IR(A) pätevyysperusteinen lentokoulutus

Avaa kaikki | Sulje kaikki

Kurssin tavoitteena on kouluttaa oppilas sille pätevyystasolle, joka vaaditaan lentokoneen lentämiseen mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti.

Oppilaalla tulee olla yksityislentäjän PPL(A)-lupakirja tai korkeamman tason lupakirja, sekä vähintään 50 tuntia matkalentoja ilma-aluksen päällikkönä (PIC) kelpuutusta haettaessa. Oppilaalla tulee olla voimassa vähintään lääketieteellinen kelpoisuusluokka Medical 2, johon on liitettynä hyväksyntä IR-tarkastuksesta.

Lisäksi mittarilentokelpuutuksen haltijalla tulee olla voimassaoleva radiopuhelimenhoitajan kelpuutukseen liitetty kielitaitomerkintä englannin kielestä, jonka tulee olla tasoltaan vähintään 4.

Teoriakoulutusta CB-IR(A)-kelpuutuskurssilla on yhteensä vähintään 80 tuntia (á 60 min). Tässä tapauksessa etäteoriaa on 90 tuntia (englannin kielinen) ja lähiteoriaa 9 tuntia.

Lentokoulutusta CB-IR(A)-kurssilla on vähintään 40 tuntia.

IR(A) -mittarilentokelpuutuksen lentokoulutus

Avaa kaikki | Sulje kaikki

Kurssin tavoitteena on kouluttaa oppilas sille pätevyystasolle, joka vaaditaan lentokoneen lentämiseen mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti.

Oppilaalla tulee olla yksityislentäjän PPL(A)-lupakirja tai korkeamman tason lupakirja, sekä vähintään 50 tuntia matkalentoja ilma-aluksen päällikkönä (PIC) kelpuutusta haettaessa. Oppilaalla tulee olla voimassa vähintään lääketieteellinen kelpoisuusluokka Medical 2, johon on liitettynä hyväksyntä IR-tarkastuksesta.

Lisäksi mittarilentokelpuutuksen haltijalla tulee olla voimassaoleva radiopuhelimenhoitajan kelpuutukseen liitetty kielitaitomerkintä englannin kielestä, jonka tulee olla tasoltaan vähintään 4.

Teoriakoulutusta IR(A)-kelpuutuskurssilla on yhteensä vähintään 150 tuntia (á 60 min).

Lentokoulutusta IR(A)-kurssilla on vähintään 50 tuntia.

PBN-koulutus

Avaa kaikki | Sulje kaikki

Mittarilentäjillä, jotka lentävät PBN menetelmiä, on oltava PBN-vaatimukset täytettynä ja uudenmuotoinen PBN IR -merkintä joko lupakirjassaan tai muussa vastaavassa dokumentissa (esim. operaattorin ylläpitämä kirjanpito). Kaikilla IR-kelpuutuksen haltijoilla, riippumatta siitä, lentävätkö PBN menetelmiä vai eivät, on oltava vaatimukset täytettyinä ja PBN IR -merkintä 25.8.2020 mennessä. Nykyinen IR-kelpuutus ei siis ole käyttöoikeudellinen 25.8.2020 jälkeen ilman PBN IR merkintää.

PBN sisältyy kaikkiin Lentokoulu Pirkanmaan mittarilentokelpuutuskoulutuksiin, mutta se voidaan suorittaa myös erillisenä koulutuksena. Mittarilentokelpuutuksen haltijalle.

Muita kelpuutuskoulutuksia

Avaa kaikki | Sulje kaikki

Jos lentokoneen, TMG-moottoripurjekoneen, LAPL tai PPL-lupakirjan oikeuksia käytetään VFR-olosuhteissa yöllä, on lupakirjallisen suoritettava yölentokelpuutus

Pääsyvaatimuksena on PPL(A)-lupakirja tai korkeamman tason lupakirja, vähintään 70 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä (PIC)

Ohjelma laaditaan yksilökohtaisesti, puuttuvan kokemuksen ja Traficomin ohjeiden perusteella.

Lentokoulu Pirkanmaa tarjoaa muuntokoulutusta sotilaslentäjille, jotka aikovat suorittaa siviilissä lentolupakirjan ja siihen liittyviä kelpuutuksia. Koulutus toteutetaan Traficomin julkaiseman sotilashyvitysraportin mukaisesti. Vaadittava koulutus määräytyy tapauskohtaisesti hakijan aiemman kokemuksen/koulutuksen perusteella.

Osallistuakseen ensimmäiselle usean ohjaajan ilma-aluksen tyyppikurssille CPL(A)-lupakirjan haltijan tulee olla suorittanut Advanced UPRT-kurssi. Tämä epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisu -kurssi suoritetaan SEP-luokan ilma-aluksella. Kurssi sisältää viisi tuntia teoriaa ja kolme tuntia lentokoulutusta.